Privacy Policy

Identiteit

Jolie Maison, Lisztstraat 23, 7604 HH te Almelo

Gebruik en doeleinden

Jolie Maison respecteert de privacy van alle gebruikers van de website. Jolie Maison draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Als je een bestelling plaatst, hebben we een voor- en achternaam, adres en woonplaats, e-mailadres en betaalgegevens nodig om jouw bestelling uit te kunnen voeren en jou van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Wij gebruiken de door jou verstrekte persoonsgegevens voor de verwerking van jouw order en zullen niet aan derden worden verstrekt. Dit met uitzondering van de gegevens die nodig zijn voor de verzending en facturering van jouw order. Als je persoonsgegevens verstrekt ten behoeve van de communicatie met Jolie Maison, dan zullen wij die gegevens uitsluitend voor de gewenste of noodzakelijke communicatie met jou gebruiken.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening, tenzij wij op grond van wettelijke bepalingen verplicht zijn persoonsgegevens langer te bewaren.

Recht op inzage en wijziging

De opgeslagen persoonsgegevens mogen door jou op elk willekeurig moment worden ingezien. Ook hebt je het recht op aanpassen van deze gegevens, of het wissen daarvan na de wettelijk vastgestelde en redelijke termijn waarbinnen wij worden geacht jouw gegevens te bewaren. Wil je inzage in jouw persoonsgegevens? Stuur een email naar ons info@joliemaison.nl .

Verwerking van persoonsgegevens door derden

Jolie Maison zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen als zij betrokken zijn bij het uitvoeren van je bestelling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bezorgen van je pakketje bij jou thuis. Zolang deze partners jouw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Jolie Maison, gebeurt dit in de rol van verwerker. Om de afspraken die wij met jou hebben met betrekking tot beveiliging, geheimhouding en jouw rechten te waarborgen, zijn deze opgenomen in verwerkingsovereenkomsten die we hebben afgesloten met deze derden/partners.

Wat onze klanten zeggen
1 beoordeling